-->

खैराबारि दख'रा दुलाराइ बाथौ महा सभाआ सनाथि माइथाय फोरबो खुंनो बान्जाय Khoirabari Bathw Sonathi Maithay


03 Sep 2023: Kanak Baro, खैराबारि दख'रा दुलाराइ बाथौ महा सभाआ सनाथि माइथाय फोरबो खुंनो बान्जाय आफादनि मावख' बेखेवबाय।  बेखेवना होयो असम कुस राजबंसि डेभेलपमेन्ट बर्डनि मासिगिरि प्रनब नारायन देबआ।

खैराबारि दख'रा दुलाराइ बाथौ महा सभाआ सनाथि माइथाय फोरबो खुंनो बान्जाय  Khoirabari Bathw Sonathi Maithay
खैराबारि दख'रा दुलाराइ बाथौ महा सभाआ सनाथि माइथाय फोरबो खुंनो बान्जाय  Khoirabari Bathw Sonathi Maithayउदालगुरि जिलानि सिङाव थानाय खैराबारि दख'रा दुलाराइ बाथौ महा सभानि सनाथि माइथाय फोरबो आ फैबो 2024 माइथायनि जानुवारि दाननि 19, 20 आरो 21 खालाराव सानथामनि हाबाफारिजों आरेंपारा आव थानाय बाथौ थानसालि गेवलां फोथाराव खुंनो लानाय जादों । 


दिनै रबिबाराव सनाथि माइथाय फोरबो खुंफुंनायाव खामानि मावनो बान्जाय आफादआ खैराबारि आव लक्षमण बर'नि नैथि खोलोब बिल्डिंआव मावखुलि बेखेवबाय। बेखेवना होयो असम कुस राजबंसि डेभेलपमेन्ट बर्डनि मासिगिरि प्रनब नारायन देब बिथाङा। बिथां देब आ खौरांगिरिनो फोरमायनाय राव ।

बान्जाय आफादनि मावखुलि बेखेवनायजों 


बान्जाय आफादनि मावखुलि बेखेवनायजों लोब्बा लाखिना बान्जाय आफआदनि आफआदगिरि एबा बिटिआरनि एम सि एल ए भेबेन चन्द्र बर' नि दैदेननायाव सावराय जुथुम खालामना दालाइ आफादफोरनो बिबान रान्ना होयो। बे समाव एम सि एल ए भबेन चन्द्र बर' आ जोंनि खौरांगिरिनो फोरमायनाय राव ।

Tags: khoirabari bathou distance,khoirabari bathou temple,bathw,khoirabari,bitcoin,education,

Post a Comment

Thanks for messaging us. If you have any doubts. Please let me know.

Previous Post Next Post

Offer

<

Mega Offer