तिनसुकियाआव बमा बेरफ्रुना सासे 12 बोसोर बैसो गथ'नि जिउ खहा

तिनसुकियाआव बमा बेरफ्रुना सासे 12 बोसोर बैसो गथ'नि जिउ खहा
तिनसुकियाआव बमा बेरफ्रुना सासे 12 बोसोर बैसो गथ'नि जिउ खहा, A 12 years boy died in a grenade blast at Tinsukia Margherita Civil Hospital, a Police Officer says: ©Provided by Bodopress/Lohit

11 May 2021तिनसुकियाआव बमा बेरफ्रुना सासे 12 बोसोर बैसो गथ'नि जिउ खहाआसामनि तिनसुकिया जिल्लायाव दिनै 11 मे मंगलबाराव बमा बेरफ्रुनायजों सासे 12 बोसोर बैसोनि गथ'नि जिउआ खहा जायो। बेयो मोनसे दुखु नांथाव जाथाय।


खहा जानाय गथ'खौ सुजय हाजं होनना मोन्थिदों, जेब्ला बियो साइकेल सालायबाय थादोंमोन बियो जिल्लानि जागुन पुलिस स्टेशन ओनसोलनि हाजं गामिनि लामायाव गोग्लैना थानाय  मोनसे ग्रेनेट मोनदोंमोन होनना senior Police officer आ बुङो। बियो बुंबावदों, जेब्ला गथ'वा बमाखौ खनखांनो नाजादोंमोन, बेयो बेरफ्रुदोंमोन आरो गथ'वा जोखोम जादोंमोन।    


खौरांआव मोनथिनायबायदियैब्ला गथ'खौ गोख्रैनो हाखु-दाखुयै  Margherita Civil Hospital आव लांनाय जादोंमोन नाथाय डक्टरा गथखौ थैखाबाय होनना डक्टरा बुंखाबायमोन। 


दासिमबो बे जाथायनि सोमोन्दै आबुंयै मोनथिनो हानाय जायाखै एबा बमा गारना दोननाया सोरनि नाजानायमोन मोनथिनाय जाथ'वाखै। अदेबानि बेनि सोमोन्दै थाबैनो नायबिजिर संगोन आरो detail फोरखौ दिहुनगोन होनना अफ़िसारा बुंदों।  

Bodopress

"Bodopress" is a news blogging that strives to create awareness through news among people of a different culture with confidence.

Post a Comment

Thanks for messaging us.

Previous Post Next Post

Ads

Recent Popular Uploaded

Assam CM Himanta Biswa Sarma is planning to reopen all offices from July